NanoFlu

Fluorometer

Online fluorometer för bestämning av färgämnen och pigment genom mätning av fluorescensemission.

NanoFlu är en billig, nedsänkbar fluorometer i miniatyrformat för mycket exakt och selektiv mätning av CDOM (färgat och upplöst organiskt material, gula ämnen), klorofyll a eller phycocyanin i cyanobakterier. Mätningens långsiktiga stabilitet säkerställs av kombinationen låg strömförbrukning och en innovativ beläggning av det optiska fönstret, en energieffektiv och miljövänlig antifouling-lösning.

Enheterna kan användas i olika applikationer för övervakning av havs- och flodvatten samt i dricks- och avloppsreningssystem. Interna referenssignaler för högpresterande lysdioder som används för fluorescensexcitering kompenserar åldrande effekter och temperaturpåverkan.

Tillbaka till produkter