VÄLKOMMEN TILL AQUACOM

-LAB-PROCESS-

 

Våra tjänster

LEVERANTÖR AV MÄT- & ANALYspRODUKTER i vatten FÖR labBET & pROCESSEN

 

AquaCom har lång erfarenhet av mätning i vatten och arbetar med branschledande varumärken. Vi arbetar med stort engagemang i samtliga projekt och värnar om ett långsiktigt samarbete med alla våra kunder och partners. AquaCom erbjuder produkter från bland annat TriOS som är en väletablerad producent av process optiska mätgivare av högsta kvalitet. TriOS är idag en av de ledande på R&D samt producent av optiska nedsänkningssensorer. AquaCom erbjuder även produkter från CHEMITEC, som tillverkar givare för elektrokemiska parametrar, fysiska parametrar som turbiditet ochTS och SSgivare.

För att verifiera processgivarna har AquaCom distributionen av MACHEREY-NAGEL som är tillverkare av snabbtester för vattenprover.

 Vi erbjuder högkvalitativ mät & analysutrustning för Lab & process för dricksvatten, avloppsvatten, hav & vattendrag och  i andra industriella anläggningar.

Processprodukter från TriOS

TriOS som är en väletablerad producent av processoptiskmätteknik, absortion, fluorescence, radiometri, elektrokemi av högsta kvalitet.

Lab-utrustning & Vattenanalys

MACHEREY-NAGEL med ett brett Laboratoriesortiment för
vattenanalys.

Mer om AquaCom

AquaCom erbjuder högkvalitativa precisionsgivare för Lab & Process, för
övervakning av dricksvatten, avloppsreningsverk, sjöar & vattendrag samt andra industriella anläggningar.

DIN SJÄLVKLARA PARTNER FÖR OPTISKA MÄTGIVARE

AquaCom är specialister på UV-Xenon Fotometrar, Fluorometrar, Luminisence och andra sensorer, för styr & övervakning och snabbtester på LAB för avloppsvatten, dricksvatten, industriella anläggningar, fiskodlingar, och för hav- & vattendrag.

hur kan aquacom underlätta i din process?

OFFERTFÖRFRÅGAN - FYLL I FORMULÄRET SÅ HÖR VI AV OSS!

hCaptcha