TriOS

FLUOROMETER

FLuorOTOMETER

Fluorotometer används likt fotometer för fotometriska vattenanalyser och mäter intensitet och våglängd. 

Instrumentet används för att identifiera och mäta halter av fluorescerande molekyler. Nedan syns tre modeller av fluorometrar för olika användningsområden.

Klicka för att läsa mer om respektive produkt.