KONTAKT

Kontakta AquaCom Nordic AB, din självklara partner för Optiska mätgivare Online – vi är specialister på UV-Xenon Fotometrar, Fluorometrar, Luminisence och andra sensorer, för styr & övervakning av avloppsreningsverk, dricksvatten, industriella anläggningar,
fiskodlingar, för hav- & vattendrag.

Med ett brett produktutbud för Lab & Process, med produkter från MACHEREY-NAGEL och TriOS, erbjuder AquaCom precisionsgivare för övervakning av avloppsreningsverk, dricksvatten och industriella anläggningar.

Beställ Optiska mätgivare med hög mätnoggrannhet för kväve – och kolföreningar
Nu har vi även MACHEREY-NAGELS Spektrofotometer med Kyvett tester för era Drifts Laboratorier.

Kontakta oss på telefonnummer eller mail enligt nedan!
Vi anordnar även Teamsmöten enligt önskemål.

E-post: jonas@aquacom.se
Tel: 0705 84 16 24

AQUACOM NORDIC AB

Hjärnarpsvägen 36
266 75 Hjärnarp