EnviroFlu

Fluorometer

Fluorometer för mätning av PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Detekterar olja i vatten genom UV-fluorescens.

EnviroFlu-HC är den nya generationen av nedsänkningssensorer för mätning av olja i vatten. Den använda mätprincipen för UV-fluorescens är mycket känsligare än den konventionellt använda infraröda spridnings- eller absorptionsmetoden.

Detta gör det möjligt att bestämma även de minsta spåren av PAH, till exempel i dricksvatten och kylvattenkondensat. Tillämpningsområden inkluderar den petrokemiska industrin, läckagedetektering i kylning och avloppsvatten samt miljöövervakning. Enheterna möjliggör både stationär användning i axlar, flöden eller rörledningar och mobil användning genom ett valfritt handhållet mätinstrument. En innovativ beläggning minskar nedsmutsningen av det optiska mätfönstret och minimerar underhållet.

Tillbaka till produkter