VIPER

I lager

VIPER - Fotometer

VIS-FOTOMETER FÖR MÄTNINGAR AV HYPERSPEKTRAL DÄMPNING OCH TRANSMISSION MELLAN 360-750 NM.
VIPER mäter hyperspektral dämpning och transmissionskoefficienter inom våglängdsområdet 360–750 nm vilket möjliggör detaljerad bestämning av flera parametrar samtidigt. Ljuskällan består av fem energibesparande lysdioder som garanterar lång livslängd och stabila mätdata. VIPER kan användas i olika medium eftersom det finns i flera banlängder och huset finns att få i rostfritt stål eller titan.

Typiska tillämpningar för VIPER är vattenkvalitetsövervakning, färgmätningar av vattenlösningar eller kvalitetskontroll av dricksvatten. Som alla TriOS-sensorer är VIPER utrustad med ett nanobelagt optiskt fönster som skyddar mot påväxt (fouling). Ytterligare parametrar kan löpande installeras med hjälp av programvara.