VALTUB

I lager

VALTUB

VALtub används för validering av TriOS fotometrar. Provet kan lätt hällas i den täta behållaren för en enkel analys utan att sänka sensorn i mediet.