VÄGGMONTERAD PROVTAGARE

I lager

VÄGGMONTERAD PROVTAGARE

MED DIREKT ANALYS
ONLINEMÄTNING MED INTEGRERAD, VÄGGMONTERAD VATTENPROVTAGARE.
För användning på svåråtkomliga mätplatser har TriOS tagit den beprövade stationära provtagaren med tryckvakuumteknologi och kombinerat den med optiska, reagensfria sensorer. En tydlig display och numerisk knappsats möjliggör programmering på mycket kort tid.

Provtagaren erbjuder tids- och kvantitetsbaserad provtagning och har extremt lågt underhåll på grund av sin enkla design. Den är väderbeständig och kan monteras eller fästas på en vägg. Tryckvakuumprovtagaren fungerar enligt ISO 5667 och uppfyller således kraven för efterföljande reproducerbar analys med den integrerade online-sensorn eller analys i laboratorium.