TTURB

I lager

TTURB - Turbiditetsmätare

DIGITAL SENSOR FÖR MÄTNING AV OPTISK GRUMLIGHET.
TTurb är en digital sensor för optiska grumlighetsmätningar enligt 90° IR scattered light-metoden. Beroende på sensorn kan den användas i rent vatten upp till 100 NTU samt i rå-, avfalls- och processvatten upp till 4000 NTU. TTurb finns med 10, 2, 0,5 meter fast kabel.