SUSPENDED SOLIDS

I lager

SUSPENDED SOLIDS - Turbiditetsmätare

SENSOR FÖR OPTISKA MÄTNINGAR AV SUSPENDERADE FASTA ÄMNEN.
Den optiska sensorn eCHEM för fast mätning är en process- och nedsänkningssensor för att mäta fast partikelinnehåll. Mätningen baseras på mätning av dämpning.