SOLIDCAL

I lager

SOLIDCAL

FAST SEKUNDÄRSTANDARD FÖR TRIOS ENVIROFLU-HC ELLER NANOFLU FLUOROMETER.
SolidCAL:s fasta sekundärstandard möjliggör snabba funktions- och kalibreringskontroller av TriOS fluorometrar enviroFlu-HC (för PAH-detektion) och nanoFlu (för detektion av chl-a, CDOM eller phycocyanin). Den enkla hanteringen av standarden säkerställer snabb och exakt enhetskontroll direkt på plats. En standard finns för varje TriOS-fluorometer – för enviroFlu-HC också i olika koncentrationer. Utöver standarden innehåller SolidCAL-satsen rengöringstillbehör och en väska.