SMART Räckfäste SwivelClamp

I lager

Enkelt, flexibelt och säkert Räckfäste, monteras utan verktyg direkt på räcket tillsammans med neddoppningsarmaturen. Vid service av givaren använd hävarmen, vrid upp stång med givaren och haka på räcket. Detta undviker tunga lyft och säkra givarens position vid veckotillsyn.