OSCAR

I lager

OSCAR - Fotometer

ONLINE HYPERSPEKTRAL-INTEGRERANDE HÅLIGHETSABSORPTIONSMÄTARE.
OSCAR är en ny avancerad absorptionsmätare enligt principen för den välkända PSICAM (Point Source Integrating Absorption Meter). Denna princip gör det möjligt att mäta de verkliga absorptionsspektra utan att använda många antaganden, likt andra instrument på marknaden. OSCAR är lämplig för laboratoriebruk men även för profilering och förtöjda applikationer på plats. Intern dataloggingsfunktion och låg effektförbrukning gör sensorn lämplig för autonoma mätningar.