NICO

I lager

NICO - Fotometer

DIGITAL, OPTISK FOTOMETRISK INSITU-SENSOR FÖR NITRAT MED GRUMLIGHETSKOMPENSATION.
TriOS nya prisvärda nitratmätare. Baserat på enhetsplattforms-konceptet för TriOS-sensorer som OPUS, LISA och VIPER, introducerar TriOS NICO: en UV-fotometer till låg kostnad för bestämning av nitrat.

De fyra detekteringskanalernas bestämning av nitrat sker genom absorption med hänsyn till turbiditet och organiska ämnen som utgör ett problem för många produkter som för närvarande finns på marknaden. En intern temperaturkorrigering ökar dessutom stabiliteten hos de uppmätta värdena.

Utrustat med vårt G2-gränssnitt med webbläsarkonfiguration och intern datalogger innehåller NICO funktioner som är mycket mer avancerade än vad man finner på jämförbara enheter som finns tillgängliga på marknaden. Den enhetliga plattformen för alla TriOS-fotometrar underlättar också en standardiserad hantering av reservdelar och förbrukningsartiklar, vilket möjliggör användning av ett brett utbud av tillbehör för våra enheter. Dessutom möjliggör det banbrytande G2-gränssnittet snabb integration i tredjepartssystem.