FLOWCELL TURBIDITET

I lager

FLOWCELL TURBIDITET

För att minimera reflektionerna och säkerställa exakta mätningar har TriOS utvecklat en anpassad FlowCell för sensorerna från turbiditetslinjen. Det svarta höljet tål en låg ljusreflektion och förbättrar datakvaliteten. Denna FlowCell är kompatibel med den vita FlowCell för eCHEM-sensorer.