FIELDCAL

I lager

FIELDCAL

SEKUNDÄR STANDARD FÖR RAMSES RADIOMETER
Sekundärstandarden FieldCAL möjliggör tillförlitlig kalibrering och funktionstester av RAMSES-radiometrar ute i fält. Tack vare den speciella designen kan såväl utstrålningssensorer (ARC) som irradiansensorer (ACC) kontrolleras. En adapter för strålningssensorer ingår i setet. Dess lilla storlek och en robust transportbox gör FieldCAL till ett användbart verktyg för ljusmätningar i fält.