EGC WATER ANALYXER

I lager

EGC WATER ANALYXER

SYSTEM
EGC Water Analyzer är ett mätskåp för att bestämma de olika parametrarna i tvättvatten från avgasreningssystem på fartyg. Den kan utrustas med tre typer av sensorer: enviroFlu för PAH, TTurb för turbiditet och TpH-D för pH-värdet. Flödeshastigheten, temperaturen och det turbiditetskorrigerade PAH-värdet kan också bestämmas. Dessa skåp går att bygga enligt ditt behov av vattenparametrar (kundanpassad tillverkning).