DO LUMINISANS

I lager

DO LUMINISANS

ELEKTROKEMI PH/KOND
OPTISK SENSOR FÖR UPPLÖST SYRE I VATTEN.
Kalibreringsfri mätsensor för upplöst syre enligt luminansmetoden. Digital värdeöverföring till regulatorn. Ingen störning av H2S, reducerande eller oxiderande ämnen. Utvärdering via displayenhet. Sensorn för upplöst syre finns med 10 eller 2 meter fast kabel.