TTurb

Turbiditetsmätare

Digital sensor för mätning av optisk grumlighet.

TTurb är en digital sensor för optiska grumlighetsmätningar enligt 90° IR scattered light-metoden. Beroende på sensorn kan den användas i rent vatten upp till 100 NTU samt i rå-, avfalls- och processvatten upp till 4000 NTU. TTurb finns med 10, 2, 0,5 meter fast kabel.

Tillbaka till produkter