FlowCell

Genomflödescellen FlowCell tillåter en bypass-installation för TriOS fotometrar och fluorometrar. Det finns för fotometrar med en banlängd från 0,3 mm upp till 250 mm.

Tillbaka till produkter