Suspended Solids

Turbiditetsmätare

Sensor för optiska mätningar av suspenderade fasta ämnen.

Den optiska sensorn eCHEM för fast mätning är en process- och nedsänkningssensor för att mäta fast partikelinnehåll. Mätningen baseras på mätning av dämpning.

Tillbaka till produkter