SolidCal

Fast sekundärstandard för TriOS enviroFlu-HC eller nanoFlu fluorometer.

SolidCAL:s fasta sekundärstandard möjliggör snabba funktions- och kalibreringskontroller av TriOS fluorometrar enviroFlu-HC (för PAH-detektion) och nanoFlu (för detektion av chl-a, CDOM eller phycocyanin). Den enkla hanteringen av standarden säkerställer snabb och exakt enhetskontroll direkt på plats. En standard finns för varje TriOS-fluorometer – för enviroFlu-HC också i olika koncentrationer. Utöver standarden innehåller SolidCAL-satsen rengöringstillbehör och en väska.

Tillbaka till produkter