FlowCell för eCHEM-sensorer

Modulärt FlowCell-system med ett enkelt monteringskoncept.

Denna FlowCell är utvecklad för vårt eCHEM-sortiment och är baserad på ett enkelt men smart system. Med endast en skruvrotation kan sidodelarna på FlowCell lösgöras och utvidgas med ytterligare moduler. För väggmontering behöver endast det svarta monteringselementet fästas på väggen. Därefter placeras FlowCell helt enkelt framför det och kan säkras med en fixeringsbult.

Basmodulen består av en FlowCell-basenhet och kan utökas med ytterligare basmoduler och förslutande sidomoduler.

Konceptet tillåter full frihet i utvecklingen av en applikation – det är möjligt att ändra och justera systemet när som helst. Detta FlowCell-system är kompatibelt med den svarta FlowCell för grumlighetssensorer.

Tillbaka till produkter