FlowCell FC 48/10 Ultrasonic

FlowCell med integrerad ultraljudsrengöring

Utöver standardutförandet av FlowCell erbjuder TriOS FlowCell Ultrasonic som kombinerar bypass-installationen med direktrengöring – påväxt på mätfönstren förhindras med hjälp av ultraljud. Förutsättningarna för den optiska vägen kan hela tiden kontrolleras via övervakningsfönstret och belysningsenheten.

FlowCell FC 48/10 USC är lämplig för alla TriOS-fotometrar med en väglängd upp till 10 mm.

Tillbaka till produkter