DO Luminisans

Elektrokemi pH/Kond

Optisk sensor för upplöst syre i vatten.

Kalibreringsfri mätsensor för upplöst syre enligt luminansmetoden. Digital värdeöverföring till regulatorn. Ingen störning av H2S, reducerande eller oxiderande ämnen. Utvärdering via displayenhet. Sensorn för upplöst syre finns med 10 eller 2 meter fast kabel.

Tillbaka till produkter