Cuvette Holder

Cuvette Holder passande TriOS fotometrar med 10 mm väglängd. Möjliggör provanalyser i en 5 mm kyvett av kvartsglas.

Tillbaka till produkter